Sluiten

Zorg voor mens en milieu

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen
Geregeld krijgen wij vragen van klanten wat ons beleid is met betrekking tot duurzaamheid. Logisch daar we immers een compleet hybride lijn hebben ontwikkeld. Echter, niet alleen bij de ontwikkeling en productie van onze machines staan we stil bij onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de planeet, de mens en de toekomst. Ook met betrekking tot huisvesting, personeelsbeleid en inkoop zijn veel van de maatregelen maatschappelijk verantwoord. Denk hierbij aan ledverlichting in onze productiehallen, de planten in de kantoren, aandacht voor een goede ergonomische werkplek; het zit soms in de kleine dingen. We zijn ons bewust dat we dit niet alleen kunnen en hebben ons daarom aangesloten bij MVO Nederland. Als partner onderschrijven wij het MVO Manifest.

VGM Beleidsverklaring
Veiligheid
Veiligheid is een kernwaarde binnen Holland Lift. Het betreft hier zowel de veiligheid van onze klant, van de gebruikers van onze machines als de veiligheid voor onze medewerkers. Veiligheid voor de klant en de gebruikers betekent een machine die aan alle veiligheidseisen voldoet. Veiligheid voor de medewerkers betekent een veilige werkomgeving, de juiste beschermingsmiddelen en de juiste apparatuur om veilig te kunnen werken en persoonlijk letsel zo veel mogelijk te voorkomen door preventieve en corrigerende maatregelen te nemen.

Gezondheid
Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen onze organisatie. Hun gezondheid is van essentieel belang voor goede bedrijfsresultaten. Dit begint bij een goede introductie voor nieuwe medewerkers binnen de organisatie. Gezond werken bevorderen we door ons anti-rookbeleid, het bieden van de mogelijkheid voor een preventief medisch onderzoek, de inrichting van ergonomische werkplekken en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het ziekteverzuim wordt nauwlettend gemonitord en bij verzuim vindt er direct persoonlijke begeleiding plaats. Mentale gezondheid wordt bewaakt door onze vertrouwenspersonen, de individuele opleidingsplannen en de een-op-een gesprekken met de leidinggevenden.

Milieu
Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. het energieverbruik en de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren, afval goed te scheiden en door waar mogelijk duurzame producten te gebruiken.

De organisatie
De voorbereiding en uitvoering van het VGM-beleid vindt maandelijks plaats in het VGM-overleg. De controle vindt plaats in het maandelijks MT-overleg. Bij alle bedrijfsbeslissingen vinden afwegingen plaats waarbij Veiligheid, Gezondheid en Milieu getoetst worden. De directie streeft naar een zorgvuldige balans tussen VGM en bedrijfsresultaten. Het vergroten van het bewustzijn bij de medewerkers is in het VGM-beleid de belangrijkste doelstelling. Van reactief naar proactief omgaan met VGM-zaken zodat het VGM-beleid een beleid wordt voor iedereen in plaats van een papieren stuk in het archief. Pro activiteit willen we bereiken door goede voorlichting, de juiste opleidingen, door het goede voorbeeld te bieden en door de medewerker zelf verantwoordelijk te maken. Het opstellen van een eigen inspectierapport met verbeterpunten vormt hierbij de basis.
Zorg voor mens en milieu

Zorg voor mens en milieu

Zorg voor mens en milieu