Duurzaamheid in de lift

Zorg voor mens en milieu

Holland Lift heeft de zorg voor mens en milieu hoog in het vaandel. Dat zie je niet alleen terug in de productinnovaties, zoals onze hybride lijn, maar ook in de manier waarop we omgaan met de inkoop en het gebruik van materialen, het vergroenen van onze huisvesting, het minimaliseren van ons energieverbruik en de manier waarop we met mensen omgaan. We willen het zo goed mogelijk doen. Voor nu en later. We onderschrijven als partner van MVO Nederland het MVO Manifest.

Veiligheid en ergonomie

De mens staat centraal in ons denken en handelen. Daarmee bedoelen we niet alleen de mensen die bij ons de schaarhoogwerkers bouwen, maar ook de mensen die mét onze schaarhoogwerkers werken. Veiligheid is daarom een kernwaarde binnen ons bedrijf. Onze medewerkers werken in een veilige omgeving aan schaarhoogwerkers die aan alle internationale veiligheidseisen voldoen. Daarbij letten we op de ergonomie, beschermingsmiddelen, luchtkwaliteit en kwalitatief gereedschap dat volgens heldere richtlijnen gebruikt wordt.

Milieu en circulariteit

We streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dat begint al met de selectie van ruwe grondstoffen en de leveranciers van onderdelen. Waar dan kan, gebruiken we het duurzaamste product. Onze impact wordt immers bepaald door de complete keten, van de productie van het staal tot het aanbrengen van de laatste laklaag. Tijdens het productieproces proberen we het energieverbruik en onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Afval wordt gescheiden en zo veel mogelijk gerecycled.

Al onze activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden getoetst aan en geborgd in ons VGM-beleid.