Sluiten

Privacy statement

Privacy en Cookie policy

Deze privacy en cookie policy is van toepassing op (voormalige) klanten, prospects, leveranciers en bezoekers van alle door Holland Lift International B.V. beheerde (mobiele) websites (www.hollandlift.com) en apps. De eigenaar van deze website is Holland Lift International B.V. (“Holland Lift” of “wij”) gevestigd te Hoorn aan Anodeweg 1 (1627 LJ) en is bereikbaar op telefoonnummer 0229 285 555 of via e-mail info@hollandlift.com. Holland Lift wordt op grond van art. 4 sub 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (“AVG”) aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw privacy door de regels en beginselen uit de AVG na te leven. Wanneer wij, via een website, applicatie of ander digitaal kanaal van Holland Lift uw persoonsgegevens opvragen, zullen wij u eerst uitleggen waarvoor en op basis van welke (juridische) grondslag wij deze gegevens nodig hebben. Daarna vragen wij – indien nodig – uw ondubbelzinnige en vrijwillige toestemming voor het verzamelen, gebruiken, bewaren en eventueel doorgeven van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze policy.

Uw persoonsgegevens zijn (in beginsel) noodzakelijk om de beheer- en verkoopovereenkomst uit te kunnen voeren. Alleen in het geval uw persoonsgegevens niet in de context van de uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt, inclusief de daarbij behorende dienstverlening en marketing, is voorafgaande vrije en ondubbelzinnige toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. de aanvraag van offertes voor een overeenkomst tot koop, beheer of onderhoud van schaarhoogwerkers. De offerte kan zowel via onze website als schriftelijk, telefonisch of per mail worden aangevraagd (precontractuele fase);

2. de uitvoering van de in punt 1 vermelde overeenkomsten (contractfase);

3. het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u onder punt 1 gesloten overeenkomst;

4. marketing doeleinden. Dit omvat het informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Holland Lift nadat u zich online heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Met uw aanmelding geeft u ons ondubbelzinnig en vrijwillig toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres om u een nieuwsbrief over producten diensten en acties van Holland Lift te sturen;

5. het informeren over onze (nieuwe) producten en bijbehorende diensten, waarbij wij rekening houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief eventuele gebruikte apps). Wij kunnen dit ook doen via campagnes op social media (Facebook en LinkedIn);

6. het voldoen aan onze wettelijke (fiscale) verplichtingen; en

7. het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten ten behoeve van interne (websites) analyse.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken (verzamelen, gebruiken, bewaren, opslaan en delen) de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, leveranciers en bezoekers van onze websites en applicaties.

Wie ontvangen uw gegevens

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen die noodzakelijk zijn voor en betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Holland Lift. Met al deze partijen zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten waarin is vastgelegd welke handelingen worden verricht onder ons gezag en onze instructie. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Afmelden

Indien u niet meer op de hoogte gehouden wilt worden van onze (nieuwe) producten en bijbehorende diensten en acties, dan kunt u zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief. Dit doet u door te klikken op de afmeldlink in onze nieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan: info@hollandlift.com onder vermelding van “afmelding nieuwsbrief”. Verder kunt u de cookie-instellingen te allen tijde zelf aanpassen; zie hierover meer onder ‘het gebruik van cookies’.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of wel overeenkomstig een wettelijk gestelde termijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies bij het aanbieden van onze producten en diensten op de websites en applicaties. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestanden) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan. Op de websites van Holland Lift worden drie soorten cookies gebruikt:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten functioneren. Wij gebruiken functionele cookies om het navigeren in onze websites te vergemakkelijken en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd.

2. Analytische cookies

Daarnaast gebruikt Holland Lift analytische cookies om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de websites komen en welke informatie er het meest bekeken wordt (bijvoorbeeld door het gebruik van Google Analytics). De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website, dan wel online mailingen optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van bezoekers.

U kunt uw privacy instellingen op Facebook via https://www.facebook.com/settings zelf op ieder moment aanpassen.

Hoe kan ik cookies beheren en uitschakelen

Indien u een website of applicatie van Holland Lift bezoekt kunt u zelf uw cookievoorkeuren instellen (met uitzondering van de noodzakelijke cookies waarvoor geen toestemming is vereist). De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer. Raadpleeg daarom uw browserinstructies om meer te weten over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.

Als u verschillende apparaten gebruikt om de websites of apps van Holland Lift te bezoeken, dan moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookievoorkeuren. Indien u de cookies die Holland Lift gebruikt uitschakelt of instelt op uw privacy voorkeuren, kan dit van invloed zijn op uw ervaring als u zich op websites of apps van Holland Lift bevindt.

Disclaimer

De websites en applicaties van Holland Lift bevatten links naar andere websites.

Holland Lift is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor privacy-aangelegenheden die zich in dat verband mochten voordoen. Evenmin is zij verantwoordelijke voor de inhoud, beveiliging of eigendom van de websites van deze derde partijen. Zij adviseert u daarom om met enige regelmaat de privacy policy van deze partijen te raadplegen. Waar mogelijk kunt u uw privacy instellingen op uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Holland Lift staat in voor een veilige opslag en doorgifte van de gegevens van uw computer naar onze servers. Deze servers staan in Nederland en volgens de wet bieden alle Europese landen in ieder geval een adequaat en passend beschermingsniveau. Holland Lift heeft daarnaast ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien Holland Lift samenwerkt met partijen die gevestigd zijn buiten Europa, zal zij alleen gegevens doorgeven in geval van een vergelijkbaar beschermingsniveau ofwel alleen met uw voorafgaande expliciete toestemming.

Kinderen

De producten en bijbehorende diensten van Holland Lift zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Als u jonger dan 16 jaar (minderjarig) bent, dan kunt u hiervan geen gebruik maken.

Uw rechten

U kunt te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt zich op ieder moment afmelden voor iedere marketing campagne, waaronder onze nieuwsbrief via info@hollandlift.com. Daarnaast kunt u uw cookie instellingen op de websites van Holland Lift aanpassen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan Holland Lift verstrekt juist en up-to-date is.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop Holland Lift met uw persoonsgegevens omgaat.

Mocht u verder vragen hebben over deze privacy en cookie policy of de toepassing op deze website, aarzel dan niet om contact op te nemen via: Anodeweg 1, 1627 LJ Hoorn – info@hollandlift.com

Wijzigingen privacy beleid

Indien de privacy en cookie policy van Holland Lift aanpassingen ondergaat, zullen deze aanpassingen via de websites worden bekend gemaakt. Holland Lift adviseert u daarom met enige regelmaat de privacy en cookie policy op onze websites te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van eventuele veranderingen.