1 jaar garantie

Holland Lift bouwt al zijn schaarhoogwerkers in eigen beheer en werkt uitsluitend met de beste materialen en onderdelen van onbetwiste A-merken. Op al onze producten geven we een jaar garantie op constructie- en fabricagefouten. De garantie gaat in op het moment van levering. Uiteraard kunnen we geen garantie geven als een gebrek ontstaat als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product, als er sprake is van een onkundige reparatie of als originele onderdelen vervangen zijn door ongeschikte alternatieven. Op al onze leveringen zijn de voorwaarden van de metaalunie van toepassing.

Uitzonderingen

Een aantal zaken valt buiten de garantie:

  • Voorrijkosten.
  • Arbeidsloon.
  • Reiskosten (als het product na levering over de landsgrenzen is verplaatst).
  • De kosten voor expreslevering van vervangingsonderdelen.
  • De kosten voor het terugzenden van defecte onderdelen ter beoordeling van constructie- of fabricagefouten.

Meer weten over onze garantievoorwaarden?

Neem contact met ons op

Bel ons