Sluiten

Garantie goed geregeld

Op alle producten van Holland Lift geldt een garantie van één jaar vanaf de datum van levering op constructie- en fabricagefouten. Deze garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product of onoordeelkundige reparatie of vervanging. Buiten de garantie vallen voorrijkosten, arbeidsloon en kosten ontstaan als gevolg van verplaatsing van het product over de landsgrenzen na aflevering.

Eventuele expresse leveringen zijn uiteraard mogelijk. De kosten voor deze expresse leveringen komen echter niet voor rekening van Holland Lift International B.V. De defecte onderdelen dienen binnen twee weken, voor rekening van de klant, te worden geretourneerd aan Holland Lift International B.V.

Indien onderzoek van de defecte delen uitwijst dat er sprake is van een constructie- of fabricagefout, zullen de kosten van de nieuwe delen worden gecrediteerd exclusief de kosten voor expresse verzendingen. Voor meer informatie zie Onderdelen.

Op al onze leveringen zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing.

contactformulier garantieGarantie goed geregeld